Adequate ondersteuning bij uw nationale en Europese subsidies

Het aanvragen van subsidies bij nationale overheden en internationale organisaties vereist tegenwoordig specifieke expertise. Aanvragers moeten zich meestal door een woud van richtlijnen en complexe formats heen worstelen. En waar moet je dan precies rekening mee houden? In geval van meerjarenprojecten met meerdere (vaak internationale) partners, afwijkende vergoedingen en rigide administratieve eisen, lopen organisaties al snel grote financiële risico’s.

Door slimme vertaalslagen te maken en de juiste accenten te leggen in de brij van richtlijnen en financieringsstromen kan helder inzicht worden geboden in de exacte beslispunten en aandachtspunten die spelen bij de beheersing van omvangrijke projecten. Voor de verantwoording aan het einde van de rit zijn financiële rapportages nodig die direct aansluiten bij de begrotingssystematiek, waarbij gerealiseerde afwijkingen slechts mondjesmaat worden getolereerd. Vanzelfsprekend moet de noodzakelijke administratieve onderbouwing eventuele audits glansrijk kunnen doorstaan. 

Activiteiten: subsidieaanvragen, formats, tariefbepaling, begroting, contracten, richtlijnen, voortgangsrapportages, verantwoording, accountantsverklaringen/audits

 

 

 

UA-37043793-1