Doeltreffende inrichting van uw project- en urenadministraties 

Veel dienstverlenende organisaties genereren hun inkomsten op basis van uren. In de praktijk blijken organisaties vaak moeite te hebben hun projecten doeltreffend te organiseren en ontstaat er veel weerstand bij medewerkers om tijdig hun uren te schrijven of vertonen facturen ernstige fouten. Regelmatig ontbreekt voldoende inzicht in planning en voortgang.

Door te focussen op de juiste kernzaken kan veel werk worden bespaard en weerstand worden weggenomen. Financieel gezien bestaat een dienst of project immers uit niet veel meer dan een afgesproken budget, gerealiseerde uren/kosten en gerealiseerde inkomsten. Het is de kunst een projectadministratie zo transparant en zo eenvoudig mogelijk in te richten, zodat met een minimum aan administratieve inspanningen een maximum aan inzicht en stuurinformatie kan worden gegenereerd.  

Activiteiten: subsidieaanvragen/offertes, inrichting systemen, functiebepaling, tariefstructuur, codering, voortgangsbewaking, facturering, projectrapportages

 

 

 

UA-37043793-1