Helder inzicht in uw financiën

Inzicht is noodzakelijk voor elke organisatie. Dat inzicht begint al bij een helder ondernemingsplan met een overzichtelijke begroting, een transparante prijsopbouw, onderscheidende productdefinities en relevante kengetallen. Zonder bedrijfseconomische basis geen succes. Voor het bewaken van de voortgang bieden periodieke computerprints of een jaarlijks accountantsrapport doorgaans veel te weinig duidelijkheid. Inhoud en financiën kunnen niet los van elkaar worden gezien.

Door administratief direct aan te sluiten op missie en inkomstenstromen kan financieel krachtig worden gestuurd en bijgestuurd waardoor risico’s worden verkleind en slaagkansen vergroot. Met dien verstande dat elke periodieke rapportage in één oogopslag helder is en in geval van afwijkingen ondersteunende detaillering biedt. Procesrapportages met productieresultaten en financiële rapportages (balans, winst & verlies, liquiditeit) sluiten direct aan op de inkomensstromen en worden waar nodig voorzien van toelichting met heldere analyses en concreet advies.

Activiteiten: resultaatbepaling, tariefstelling, begroting, liquiditeit, winst- en verlies, jaarrekening, contracten, stuurinformatie op elk niveau, bemiddeling, strategisch advies

 

 

 

UA-37043793-1