Optimale structuur in uw bedrijfsvoering (administratieve organisatie en informatievoorziening)

Elke organisatie heeft behoefte aan inzichtelijke en betrouwbare informatie, inhoudelijk en financieel. Uit angst zaken te missen worden vaak veel meer gegevens en documenten vastgelegd dan nodig, waardoor zaken juist vertroebelen. Door werkprocessen eenvoudig en schetsmatig in beeld te brengen, kan de informatiebehoefte op elk niveau worden bepaald (input en output), kunnen communicatie-dragers worden gekozen, kunnen richtlijnen en procedures worden ontwikkeld en kan het gewenste onderscheid in rollen en verantwoordelijkheden per functie helder worden afgebakend. Processchema's als ondersteuning zijn op elk niveau (in hoofdlijnen of in detail) weer te geven. 

► Voorbeeldproces uitvoeringstraject

► Voorbeeldproces aanvraag


Het resultaat is een evenwichtig raamwerk van efficiënt ingerichte werkprocessen, motiverend én kostenbesparend. De processen en middelen worden in samenspraak met medewerkers én management ontwikkeld, waardoor de structuur en de logica van de processen voor alle medewerkers helder zijn en tegelijkertijd het nodige draagvlak ontstaat voor de veranderingen die vaak blijken nodig te zijn. En, last but not least, wordt vooral een belangrijke basis gelegd voor de benodigde stuurinformatie op managementniveau.

Activiteiten: AO/IC procesanalyse, bestuurlijke informatievoorziening, data-analyse, functioneel ontwerp, data-ontwerp, richtlijnen, procedures, profielschetsen, werkafspraken, zakelijke overeenkomsten, informatiesystemen, relatiebeheer, websites, modelbrieven en formulieren.

 


 

 

 

UA-37043793-1